Her finder du handelsbetingelser, der er gældende ved køb af vores online-produkter.
 
 
Priser:
Militaryhesten.dk drives som en hobbyvirksomhed og er derfor ikke momsregistreret. Alle priser er derfor opgivet inklusiv alle danske afgifter, told mm.
 
Betaling:

Der betales via bankoverførsel til kontonummer 1551-3719918972 i Danske Bank.
 
Levering:
Efter bestilling aktiveres det ønskede produkt. Betaling finder sted indenfor 8 dage.
 
Bannerannoncering:
Brugeren modtager en mail, der gør opmærksom på, at annonceringsperioden udløber, før dette sker. Herefter skal brugeren selv sørge for at forlænge annoncen, hvis dette ønskes.
Produktet kan ikke overflyttes til anden person eller standses i købsperioden.
Købet er bindende for hele den betalte periode.